Své práce jsme obhájili

SŠSSAkce školy

žáci scr

Obhajoby ročníkových prací oboru Služby cestovního ruchu

Žáci 3. ročníku oboru SCR vykonali povinnou zkoušku z průvodcovských služeb, která měla formu vypracování ročníkové práce v podobě prezentace v PowerPointu a její obhajoby. V písemné práci se hodnotila obsahová a anglická část, i formální úprava. Při obhajobě žáci seznámili zkušební komisi s tématem práce, předvedli své prezentační dovednosti, odborné znalosti, ale i schopnost komunikovat v anglickém jazyce.

Úkolem bylo sestavit program třídenního poznávacího zájezdu, nabídnout přírodní, historicky-kulturně či jinak zajímavá místa. Vymyslet nápaditý program pro rodiče, děti či seniory, seznámit s tradicemi a zvyky. Rovněž měli pro účastníky zájezdu připravit gurmánský zážitek. Neměly chybět ani adrenalinové zážitky a jiné zajímavé atraktivity v cílových destinacích.

Zkušební komise hodnotila nápaditost a originalitu při sestavování trasy, atraktivitu programu zájezdu, skladbu a strukturu nabízených služeb, ale i profesní vystupování. Studenti museli také obhájit navržený finanční rozpočet.