Tvořivé velikonoční dílny

SŠSSAkce školy

velikonoce

V rámci svátků jara se v Národním zemědělském muzeu v Dolní oblasti Vítkovic 11. až 12. 4. 2022 konaly velikonoční tvořivé dílny. Byly zorganizovány pro žáky mateřských a základních škol. Pod odborným vedením si děti vytvořily ozdoby z vlny a dalších přírodnin, malovaly tradiční kraslice voskem, ozdobily si perníkové kraslice bílkovou polevou nebo si zkusily vymodelovat velikonočního beránka z marcipánu. K zakoupení byly i výrobky studentů spolupracujících škol, mezi které patří i naše škola. Letos nás reprezentovalo celkem 6 žákyň z 1. a 2. ročníku obor Cukrář – Dřezová Sabina, Jalovičiarová Kristýna, Kašparová Zuzana, Černeková Julie, Garšicová Veronika, Muntágová Ester.