Nadace Terezy Maxové dětem

SŠSSOznámení

nadace terezy maxové dětem

Nadace Terezy Maxové dětem víc jak 25 let pomáhá a podporuje znevýhodněné a opuštěné děti s cílem umožnit jim zdravý a bezpečný život v rodinném prostředí. V reakci na válečný konflikt podporuje také ukrajinské děti v oblasti jejich vzdělávání a osobního rozvoje. Před válkou prchající ukrajinští žáci nedisponovali při nástupu na naši školu potřebným vybavením a pro jejich zákonné zástupce bylo z finančních důvodů pořízení nezbytných učebních pomůcek obtížné. Proto naše škola využila nabídku podpory vzdělávání ukrajinských žáků v ČR a z příspěvku Nadace Terezy Maxové dětem zakoupila pro ukrajinské žáky materiální potřeby nezbytné ke vzdělávání. Žákům jsme z nadačního příspěvku Nadace Terezy Maxové dětem zakoupili učebnice, náhradní pracovní oblečení, sešity, psací potřeby apod. Jménem všech podpořených žáků děkujeme Nadaci Terezy Maxové dětem za poskytnutí finančního příspěvku.