Nadace Terezy Maxové dětem pomohla žákům

SŠSSOznámení

Nadace Terezy Maxové víc jak 25 let pomáhá a podporuje znevýhodněné a opuštěné děti s cílem umožnit jim zdravý a bezpečný život v rodinném prostředí. V reakci na válečný konflikt nově podporuje také ukrajinské děti v oblasti jejich vzdělávání a osobního rozvoje. Před válkou prchající ukrajinští žáci nedisponovali při nástupu na naši školu potřebným vybavením a pro jejich zákonné zástupce bylo z finančních důvodů pořízení nezbytných učebních pomůcek obtížné. Proto naše škola využila nabídku podpory a z příspěvku Nadace Terezy Maxové zakoupila pro sedm ukrajinských žáků materiální potřeby nezbytné ke vzdělávání. Žákům jsme z dotace Nadace Terezy Maxové zakoupili učebnice anglického a německého jazyka, učebnice českého jazyka potřebné k úspěšnému absolvování kurzu českého jazyka, odborné učebnice, pracovní pomůcky (kuchařské nože, cukrářské potřeby a pomůcky), náhradní pracovní oblečení, kalkulačky, sešity, psací potřeby apod. Jménem všech sedmi podpořených žáků děkujeme Nadaci Terezy Maxové za poskytnutí finančního příspěvku.