OKAP II

SŠSSOznámení

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0019613
Realizace: červenec 2021 až listopad 2023
Rozpočet: 450 mil. Kč
Podporované oblasti: odborné vzdělávání, kariérové poradenství, polytechnické vzdělávání, inkluze, podnikavost a podpora rozvoje gramotností

Realizátory 70 typů aktivit bude Moravskoslezský kraj a 96 partnerů, převážně SŠ, ZŠ, SVČ, ale rovněž KVIC, Ostravská univerzita, Vysoká škola báňská – Technická univerzita, Dolní oblast Vítkovice, Mensa České republiky a další vzdělávací instituce. Bude vybudováno a dovybaveno celkem 128 odborných učeben, laboratoří a dílen.

Kromě partnerů bude přímo zapojeno 162 zaměstnavatelů a 257 škol. Předpokládáme zapojení 21 000 dětí, žáků a studentů (VOŠ i VŠ) a 6 500 pedagogických pracovníků škol.

Střední škola společného stravování Ostrava-Hrabůvka je zapojena do klíčové aktivity K9 Personální podpora – školní kariérový poradce.