Zahraniční stáže 2019/20

SŠSSOznámení

PROJEKT EXPERIENCE EUROPE – STÁŽE V ROCE 2019/2020 

Střední škola společného stravování, Ostrava-Hrabůvka, p.o. pořádá 2. kolo výběru stážistů na pracovní odborné stáže v rámci projektu Erasmus+

Itálie

  • Salerno/Itálie – od 15 let – 21 dnů – 04-05/2020 – 4 stážisté – obor: K, Č, K-Č, Cu, HRP, MvG, SCR

Pedagogický doprovod: bude zajištěn

Příspěvek účastníka: 3.000,-Kč. Náklady na projekt budou hrazeny z grantu EU Erasmus+, finančního příspěvku SŠSS a účastníka. Tyto náklady zahrnují: zpáteční dopravu do místa stáže (letecky), pobytové náklady (tj. ubytování, stravování a místní dopravu), komplexní cestovní pojištění po celou dobu pobytu, jazykovou, kulturní a psychologickou, odbornou přípravu před výjezdem (kurz italštiny). Není zahrnuto kapesné!

Předběžný program stáže – odborná praxe na pracovištích přijímající organizace, v cestovní kanceláři, hotelu nebo restauraci. Každý účastník obdrží hodnocení, certifikát o vykonané odborné praxi a osvědčení KHK MSK. Škola vydá úspěšným stážistům po absolvování stáže dokument Europass-Mobilita.

Kdo se může přihlásit?

  • kdo má chuť poznat nové prostředí, získat nové odborné zkušenosti a dovednosti v zahraničí, pracovat v týmu, před výjezdem se zúčastní jazykové, odborné, kulturní a psychologické přípravy
  • na stáž se mohou přihlásit i ti žáci, kteří se již stáže zúčastnili

Jak se přihlásit?

  • přihláška je ke stažení na webových stránkách školy www.ssss.cz nebo si lze přihlášku vyzvednout na studijním oddělení (č. 124)
  • vyplnit přihlášku, napsat Europass životopis v angličtině včetně fotografie (nové, více na https://europass.cedefop.europa.eu/editors/en/cv/compose) a motivační dopis – ze kterého bude patrné, proč se na stáž hlásí, co od stáže očekává a jak využije výsledků stáže; součástí motivačního dopisu bude i krátké cizojazyčné shrnutí (v angličtině)
  • přihlášku, Europass životopis, motivační dopis je nutno odevzdat do 17. 1. 2020 na studijním oddělení školy (č. 124), ZŘTV Mgr. Kulhánkové (č. 125) nebo svému třídnímu učiteli, případně zaslat elektronicky na marketa.kulhankova@ssss.cz.

Kritéria pro výběr účastníků:

  • komunikativnost, schopnost spolupracovat v týmu, příjemné vystupování, dobré chování, příkladná docházka a aktivita, spolehlivost, zodpovědnost, doporučení vyučujících (prospěch není rozhodujícím kritériem), odevzdání vyplněné přihlášky včetně motivačního dopisu
  • výběrová komise provede užší výběr uchazečů, kteří budou pozváni k výběrovému pohovoru..

Poznámka: Kritéria mohou být školou rozšířena, žáci budou informováni na nástěnce školy a na webu školy. Škola může změnit dobu, případně i místo stáže, v závislosti na požadavku partnerské organizace. Pokud dojde k podstatné změně v chování, prospěchu a vystupování vybraného žáka, bude dána možnost účasti náhradníkovi!

Příspěvek účastníka stáže je nutno zaplatit nejpozději do 31. 1. 2020 v pokladně SŠSS nebo na účet školy.

VÝBĚROVÝ POHOVOR SE USKUTEČNÍ 24. 1. 2020 od 10:50, učebna č. 102.