Zahraniční stáže 2022/23

SŠSSOznámení, Projekty a zahraniční stáže

Program EU Erasmus+

Střední škola společného stravování, Ostrava-Hrabůvka pořádá 1. kolo výběru stážistů na účast na pracovní odborné stáži v rámci projektu Erasmus+ 2022-1-CZ01-KA121-VET-000061621 pro žáky a absolventy SŠSS (do 1 roku):

 • Španělsko nebo Itálie – od 15 let – 21 dní – 04/2023 – 6 stážistů – obor: K, Č, K-Č, Cu, HRP, SCR, MvG (NS)
 • Francie – od 15 let – 21 dní – 03/2023 – 6 stážistů – obor: K, Č, K-Č, Cu, HRP, SCR, MvG (NS)
 • Saalfeld/Německo – od 15 let – 21 dní – 10-11/2022 – 8 stážistů – obor: K, Č, K-Č, Cu, HRP, SCR, MvG (NS)
 • The Johnstown Estate Hotel, Enfield/Irsko – od 18 let – 92 dní – od 09/2022 – 4 stážisté – obor: K, Č, K-Č, Cu, HRP, SCR, MvG (NS) – vhodné i pro absolventy

Příspěvek účastníka: 3.000,-Kč. Náklady na realizaci stáže budou hrazeny z grantu EU programu Erasmus+, finančního příspěvku SŠSS a účastníka. Tyto náklady zahrnují: zpáteční dopravu do místa stáže, pobytové náklady (tj. ubytování, stravování a místní dopravu), komplexní cestovní pojištění po celou dobu pobytu, jazykovou, kulturní a psychologickou, odbornou přípravu před výjezdem.

Předběžný program stáže: 
odborná praxe na pracovištích přijímající organizace, v cestovní kanceláři, hotelu nebo restauraci. Každý účastník obdrží hodnocení, certifikát o vykonané odborné praxi a osvědčení KHK MSK. Škola vydá úspěšným stážistům po absolvování stáže dokument Europass-Mobilita. Pedagogický doprovod: bude zajištěn po celou dobu pobytu (mimo stáž v Irsku).

Kdo se může přihlásit?

 • kdo má chuť poznat nové prostředí, získat nové odborné zkušenosti a dovednosti v zahraničí, pracovat v týmu, před výjezdem se zúčastní jazykové, odborné, kulturní a psychologické přípravy
 • na stáž se mohou přihlásit i ti žáci, kteří se již stáže Erasmus+ zúčastnili

Jak se přihlásit?

 • přihláška je ke stažení na webových stránkách školy www.ssss.cz nebo si lze přihlášku vyzvednout na studijním oddělení (č. 124)
 • vyplnit přihlášku, napsat Europass životopis (v angličtině nebo češtině) včetně fotografie (https://europa.eu/europass/eportfolio/screen/profile-wizard?lang=cs)
 • přihlášku a Europass životopis je nutno odevzdat nejpozději do 21. 6. 2022 do 12:00 na studijním oddělení školy (č. 124) nebo ZŘTV Mgr. Kulhánkové (č. 125), případně zaslat elektronicky na marketa.kulhankova@ssss.cz

Kritéria pro výběr účastníků:

 • komunikativnost, schopnost spolupracovat v týmu, příjemné vystupování, dobré chování, příkladná docházka a aktivita, spolehlivost, zodpovědnost, doporučení vyučujících (prospěch není rozhodujícím kritériem), odevzdání vyplněné přihlášky včetně motivačního dopisu
 • výběrová komise provede užší výběr uchazečů, kteří budou pozváni k výběrovému pohovoru (uchazeč seznámí výběrovou komisi s důvody, proč se na stáž hlásí, co od ní očekává a jak využije výsledků stáže).

Poznámka: Kritéria mohou být školou rozšířena. Škola může změnit dobu, případně i místo stáže, v závislosti na požadavku partnerské organizace. Pokud dojde k podstatné změně v chování, prospěchu a vystupování vybraného žáka, bude dána možnost účasti náhradníkovi!

Seznam vybraných uchazečů k výběrovému pohovoru bude zveřejněn na webových stránkách školy dne 24. 6. dopoledne. Pohovor s výběrovou komisí se uskuteční 27. 6. (č. 102).