Zahraniční stáže 2023/24

SŠSSOznámení, Projekty a zahraniční stáže

SEZNAM STÁŽISTŮ PROGRAMU ERASMUS+ 2023/24
2023-1-CZ01-KA121-VET-000131808

ŠPANĚLSKO

1. Tereza Geffertová SCR3

2. Jakub Horský SCR2

3. Eva Kadlicová SCR3

4. Aneta Krmelová SCR3

5. Terezie Zapletalová HRP2

 

FRANCIE

1. Zora Dejová HRP2

2. Karolína Folterová HRP2

3. Aneta Králová CU2

4. Duc Tuan Luc HRP2

5. Jakub Sanitrák HRP2

6. Ester Velartová HRP3

 

RAKOUSKO

1. Matěj Fischer KČ3

2. Nela Janatková SCR2

3. Štěpán Tlolka K3

4. Dung Trinh Manh HRP3

5. Agáta Zdrálková SCR2

 

Náhradníci pro obor SCR:

1. Izabela Kaminská SCR1

2. Adéla Ritzková SCR1

Náhradníci pro gastronomické obory:

1. Monika Čížková HRP2

2. Tarja Kendziorová HRP3

Účastník stáže je povinen zaplatit příspěvek účastníka ve výši 3.600 Kč (stáž Španělsko do 11. 10. 2023, stáž Francie, Rakousko do 30. 10. 2023). Příspěvek účastníka stáže lze uhradit převodem na účet školy (č. ú. 64134761/0100). Při bezhotovostní platbě bude jako variabilní symbol uvedeno rodné číslo účastníka a ve zprávě pro příjemce uvedeno jméno a příjmení účastníka a „projekt Erasmus+“. V případě, že nebude v termínu příspěvek uhrazen, bude účast na stáži zrušena. Všem vybraným účastníkům bude rozeslán email s informacemi.

V Ostravě-Hrabůvce 29. 9. 2023, Mgr. Markéta Kulhánková v. r., ZŘTV, koordinátorka projektu

Program EU Erasmus+

Střední škola společného stravování, Ostrava – Hrabůvka, p. o. pořádá 1. kolo výběru stážistů na účast na pracovní odborné stáži v rámci projektu Erasmus+ 2023-1-CZ01-KA121-VET-000131808 pro žáky SŠSS:

  • Francie/Paříž Antony – od 15 let – 21 dní – jaro 2024 – 6 stážistů – obor: K, Č, K-Č, Cu, HRP
  • Španělsko/Málaga – od 15 let – 21 dní – podzim/zima 23/24 – 5 stážistů – obor: K, Č, K-Č, Cu, HRP, SCR, NS
  • Rakousko/Salzburg – od 15 let – 21 dní – jaro 2024 – 5 stážistů – obor: K, Č, K-Č, Cu, HRP, SCR, NS

Změny termínu a destinace vyhrazeny.

Kdo se může přihlásit?

  • kdo má chuť poznat nové prostředí, získat nové odborné zkušenosti a dovednosti v zahraničí, pracovat v týmu, před výjezdem se zúčastní jazykové, odborné, kulturní a psychologické přípravy

Jak se přihlásit?

  • přihláška je ke stažení na této stránce nebo si lze přihlášku vyzvednout na studijním oddělení (č. 124)
  • vyplnit přihlášku, napsat Europass životopis (v angličtině) včetně fotografie (https://europa.eu/europass/eportfolio/screen/profile-wizard?lang=cs) a motivační dopis v češtině.
  • vyplněnou přihlášku, Europass životopis v angličtině a motivační dopis je nutno odevzdat nejpozději do 20. 9. 2023 do 14:00 na studijním oddělení školy (č. 124) nebo ZŘTV Mgr. Kulhánkové (č. 125), případně zaslat elektronicky na marketa.kulhankova@ssss.cz

Další informace, program stáže, kritéria výběru naleznete na druhé straně přihlášky.

Seznam vybraných uchazečů k výběrovému pohovoru bude zveřejněn na webových stránkách školy 25. 9. 2023. Pohovor s výběrovou komisí se uskuteční 26. 9. (č. 102).

Věřím, že využijete možnost získat nejen pracovní a odborné zkušenosti, ale i nezapomenutelné zážitky na stáži v zahraničí!

Těším se na Vaše přihlášky.

S pozdravem
Mgr. Markéta Kulhánková
ZŘTV, koordinátorka programu Erasmus+