Další úspěšný projekt

SŠSSProjekty a zahraniční stáže

děti

Po celoročním plnění úkolů a aktivit Školy pro udržitelný život se 18. května 2023 konalo v SŠ společného stravování v Ostravě-Hrabůvce závěrečné setkání aktérů projektu. Žáci 2. ročníku oboru Kuchař prezentovali svou projektovou činnost, tvorbu vize obce, projektové náměty i samotné úkoly vítězného záměru. Z důvodu nepříznivého počasí jim chybí splnit poslední úkol, a to pomoc přímo na farmě Duběnka. Setkání se zúčastnili zástupci žáků školního parlamentu a pozvání přijalo také vedení školy, referentka EVVO KÚ MSK Ing. Michaela Bendová, Ph.D., vedoucí odboru dopravy OÚ Ostrava-Jih Ing. Petra Bálková, sociální asistentka Bc. Andrea Lehocká a Mgr. Zuzana Grossová. Majitelka farmy p. Jolana Pravdová na setkání představila farmu Duběnku a až z Krkonoš za námi přijela konzultantka Střediska ekologické výchovy SEVER paní Monika Hnátová. Akci zorganizovala a zajišťovala, stejně jako realizaci projektu, Mgr. Ing. Kateřina Salamonová. Žáci sklidili za svou celoroční práci velký potlesk a zavázali se nejen k samotnému dokončení projektu, ale také k opětovnému sběru suchého pečiva. Na konci školního roku čeká pět žáků výjezd do Prahy, kde bude probíhat závěrečné setkání s dalšími školami zainteresovanými do projektu.