Erasmus na SŠSS Ostrava-Hrabůvka má zelenou

SŠSSOznámení, Projekty a zahraniční stáže

kuchaři

Střední škola společného stravování v Ostravě-Hrabůvce, příspěvková organizace se od roku 2001 zapojuje do programu mezinárodní spolupráce a letos jí byla udělena Akreditace pro nový program Erasmus 2021-2027 v oblasti odborného vzdělávání a přípravy.
Podporu a rozvoj dosavadní zahraniční spolupráce považuje škola za jednu ze svých priorit, a proto se každoročně snaží navyšovat počet účastníků, kteří se účastní některé ze zahraničních aktivit. Díky spolupráci se stálými a spolehlivými zahraničními partnery získává renomé a prestiž.

Škola má sestavený Plán Erasmus zaměřený na svůj další rozvoj v oblasti mezinárodní spolupráce a na realizaci kvalitních mobilit, proto podala v říjnu 2020 prostřednictvím Domu zahraniční spolupráce v Praze žádost k Evropské komisi o udělení Akreditace Erasmus pro období 2021–2027. Na konci března 2021 byly zveřejněny výsledky výběrového řízení, škole byla žádost o akreditaci schválena.

Škola rozvíjí mezinárodní spolupráci už od roku 2001 a každoročně vysílá na odborné stáže v délce tří týdnů v rámci programu Erasmus+ přes 20 žáků. Již se stalo tradicí, že v září vyjíždí na 3měsíční odbornou pracovní stáž ErasmusPro čerství absolventi školy do 4**** hotelu The Johnstown Estate u irského Dublinu. I přes mírná omezení v souvislosti s výskytem Covid-19 se podařilo tuto stáž zrealizovat i letos. V projektu Experience Europe programu Erasmus+ absolvovali v říjnu a listopadu 2019 čtyři pedagogové školy (vedoucí učitel odborného výcviku a 3 učitelé odborných předmětů) 14denní stáž v restauraci s michelinským oceněním v německém Haltern am See. Poslední krátkodobou stáží, kterou se podařilo uskutečnit, byla třítýdenní pracovní odborná stáž 8 stážistek v hotelích a cestovních kanceláří v Londýně v březnu 2020. Bohužel stáž musela být ukončena předčasně z důvodu výskytu Covid-19. „Hned bych sem po maturitě jela pracovat. Práci jsem zvládala, kolegové byli moc milí a cítila jsem se tu v pohodě,“ shrnuje dojmy většiny dívek Bára Svobodová, studentka oboru Služby cestovního ruchu. „Pevně věříme, že se nám podaří zrealizovat v roce 2021 a 2022 plánované třítýdenní stáže pro žáky v Itálii, Francii a na Slovensku a týdenní stáže pro učitele odborných předmětů a odborného výcviku v Německu a na Slovensku,“ dodává Mgr. Ivana Matulová, ředitelka školy.

Škola má poměrně širokou síť partnerských škol v zahraničí (ve Francii, Itálii, Německu, na Slovensku) a již dlouhá léta spolupracuje s osvědčenými partnerskými organizacemi ve Španělsku, Velké Británii a v Irsku. Každoročně na podzim zajišťuje čtyřtýdenní pracovní stáž programu Erasmus+ pro skupinu žáků z partnerské Střední odborné školy stravování a zdravotních a sociálních služeb Lyceé Theodore Monod z města Antony u Paříže.

Kromě stáží financovaných EU vysílá své studenty i na letní pracovní stáže. Z důvodu pandemie se nemohly v roce 2020 zorganizovat prázdninové letní stáže pro žáky v rámci dlouholeté spolupráce s irským Quality hotelem sítě Choice Hotels a letní stáže ve Francii ve spolupráci s Asociací restaurací Le Beaurivage v Le Burget du Lac.

Škola je také zapojena v rámci projektu Come on! Tell me do programu eTwinning, do projektu MSK na podporu výuky angličtiny prostřednictvím rodilých mluvčích, organizuje školní kolo konverzační soutěže v AJ, účastní se celostátní konverzační soutěže hotelových škol v cizích jazycích, zajišťuje různé kurzy zahraniční gastronomie, účastní se nejprestižnějších odborných soutěží z oblasti gastronomie a cestovního ruchu, pro žáky oboru SCR jsou pravidelně pořádány odborné zahraniční exkurze. Škola se také zapojila do aktivity Moravskoslezského kraje pro rozvíjení spolupráce a podpory partnerství s jihokorejským městem Ulsan. Učitel odborného výcviku a 1 žák se zúčastnili v Koreji 10denního gastronomického kurzu a na podzim 2020 absolvovali týdenní online seminář o kultuře a gastronomii jihokorejského města Ulsan. Účast na semináři ocenil i náměstek hejtmana pro školství Mgr. Stanislaw Folwarczny:

„…přijměte prosím upřímné poděkování za Vaši účast na týdenním online semináři o kultuře a gastronomii jihokorejského města Ulsan, který je partnerem MS kraje. Především díky Vašemu aktivnímu přístupu se tato akce mohla uskutečnit a můžeme ji hodnotit jako velmi úspěšnou. Děkuji za skvělou reprezentaci našeho kraje!“