Každý job má svou hvězdu

SŠSSProjekty a zahraniční stáže

Marek a Matěj

Krajský úřad MSK v rámci projektu Krajský akční plán rozvoje vzdělávání Moravskoslezského kraje III. vyhlásil soutěž „Každý job má svou hvězdu!“. Tým COOK & WAITER ve složení Ondřej Bouchner, Marek Deutsch, Vojtěch Ekkert a Tomáš Krabica tuto výzvu přijal a společně natočil soutěžní video.

Do soutěže se zapojilo 87 týmů ze základních a středních škol. Všechna soutěžní videa hodnotila odborná komise zástupců zaměstnavatelského sektoru, škol, Úřadu práce ČR a médií. Kritériem hodnocení byla například originalita ztvárnění, schopnost zaujmout či informační schopnost ve vazbě na vybranou profesi.

Náš školní soutěžní tým se v obrovské konkurenci rozhodně neztratil a skončil těsně pod stupni vítězů na krásném 4. místě. Certifikáty a ceny si naši soutěžící převzali na slavnostním vyhlášení vítězů dne 30. 1. 2023. Našim žákům gratulujeme a děkujeme za vzornou reprezentaci naší školy a za čas, který věnovali náročné přípravě na tuto soutěž.