Projekty jedou!!!

SŠSSProjekty a zahraniční stáže

V prostorách SŠ společného stravování v Ostravě-Hrabůvce stážisté a doprovodné osoby zahraničních odborných stáží zorganizovali 16. 6. 2023 Festival Erasmus.

V letošním školním roce 2022/23 škola opět pro své žáky zrealizovala zahraniční odborné stáže v Irsku, Španělsku, Itálii a Německu.

Od září 2022 do května 2023 proběhly 3 krátkodobé stáže v délce 21 dní. Celkem 20 stážistů pracovalo v německém Saalfeldu, italském Salernu a v Barceloně ve Španělsku. Pro 4 absolventy byla zorganizována v irském Enfieldu dlouhodobá stáž. Od září do prosince 2022 – 92 dní – jim byl přechodným domovem The Johnstown Estate hotel****. Součástí projektu Erasmus+ byla i soutěž odborných dovedností, která se uskutečnila na Slovensku, v Hotelové Akadémii v Nitře. Zúčastnili se jí 4 žáci naší školy.

V rámci profesního rozvoje pedagogů 2 učitelé 10 dní stínovali v michelinské restauraci v Haltern am See v Německu. Cílem bylo především zkvalitnění pedagogického procesu na základě aplikování zajímavých a užitečných poznatků a příkladů dobré praxe. Během letních měsíců ještě proběhnou 14denní jazykové kurzy na ostrově Malta. Vedení školy absolvovalo přípravnou návštěvu u nové partnerské organizace Travelmania v Barceloně.

Naše škola zorganizovala pro 5 studentů z francouzské partnerské školy z Lycée de Théodore Monod v Antony reciproční stáž. Best Western Hotel Vista, Zámek Zábřeh a Loft restaurant v Ostravě byl zárukou kvalitního mentoringu.

Škola byla také zapojena do programu eTwinning s projektem Practical lessons are cool!. Tématem mezinárodního projektu bylo praktické vyučování. Našimi partnery byli žáci SŠ Obrtničko-tehnička škola z města Slavonski Brod v Chorvatsku.

V pátek 16. 6. 2023 se v sále SŠ společného stravování, Ostrava-Hrabůvka uskutečnilo diseminační setkání stážistů a doprovodných osob projektů programu Erasmus+. Po slavnostním úvodu byly 24 účastníkům předány certifikáty, osvědčení Krajské hospodářské komory MS kraje a dokumenty Europass-Mobilita. Stážisté svým vrstevníkům nejenom interaktivně odprezentovali nezapomenutelné pracovní zkušenosti ze stáží, ale taktéž připravili tematické stánky s drobným tradičním pohoštěním, které prokládali vyprávěním o zajímavých volnočasových aktivitách.

Závěrečné setkání absolventů stáží bylo zábavné a pestré. Návštěvníci hodnotili pozitivně kvízy, ochutnávky specialit navštívených zemí a další aktivity. Nadšení a úsměv stážistů byl poděkováním všem, kteří se na průběhu projektu podíleli.