Promoting Ecotourism

SŠSSProjekty a zahraniční stáže

V září 2021 vstoupili studenti třídy SCR3 do dalšího mezinárodního projektu, tentokrát na téma Propagace ekoturistiky. Našimi partnery jsou studenti středních škol z Polska, Chorvatska a Turecka. Cílem projektu je hledat odpovědi na otázky co je ekoturistika a proč je důležité ji propagovat. Studenti jsou rozděleni do mezinárodních týmů, ve kterých probíhají videokonference a společně řeší zadané úkoly. Projekt vyvrcholí online setkáním, kde si studenti vzájemně představí konkrétní místa ve svých zemích, která jsou k ekoturistice vhodná.

  Práce v projektu

Všichni studenti představili sebe, své školy a města

Zahráli si hru Kahoot o zúčastněných zemích

Ve smíšených mezinárodních družstvech pod vedením učitelů společně hledali odpovědi na otázky:

  1. Co je ekoturistika
  2. Proč je důležité ji propagovat
  3. Jaké znáte aktivity vhodné pro ekoturistiky

Vypracovali jsme prezentace ekoturisticky zajímavých míst u nás, totéž zpracovali naši kolegové z partnerských zemí. Vše jsme si vzájemně představili na videokonferencích, zajímavá místa ze všech zúčastněných zemí najdete v této e-knize:

e-kniha

Potkali se seznamovací videokonferenci

Celý projekt jsme zakončili přednáškou pro spolužáky ze tříd SCR1 a 2