Stínování na Krakovské

SŠSSProjekty a zahraniční stáže

Stínování je aktivitou profesního rozvoje pedagogických pracovníků a umožňuje rozvíjet odborné znalosti a dovednosti učitelů působících v oblasti odborného vzdělávání a přípravy formou praktické pracovní stáže nebo sdílením zkušeností přímo v podniku či škole.

Od 22. 1. do 26. 1. 2024 stínoval výuku odborných předmětů oboru Služby cestovního ruchu pan Michal Remus, který učí zeměpis na střední škole – Technikum Menedžerskie w Bydgoszczy. Tato škola připravuje mimo jiné jako jediná v Polsku stevardy a stevardky na výkon jejich povolání. Stínování probíhalo ve všech odborných předmětech všech čtyř ročníků výše zmíněného oboru. V průběhu evaluace, při závěrečném setkání s vyučujícími a s ředitelkou školy Mgr. Ivanou Matulovou a zástupkyní ředitelky Mgr. Markétou Kulhánkovou, projevil velkou spokojenost a nadšení z nových zkušeností, které v průběhu pobytu na naší škole nabyl.