Z Polska na zkušenou

SŠSSProjekty a zahraniční stáže

V rámci projektu Job shadowing přijely na naši školu 3 pedagogové ze SŠ Włladysław Szafer ve Złlotém potoku. Dvě vyučující odborných předmětů a učitelka angličtiny se od 9. do 13. 10. 2023 účastnily výuky Aj a odborných předmětů. Polské kolegyně monitorovaly průběh hodiny, metody výuky, záběr hodiny či komunikaci vyučujícího s žáky. Do samotných hodin nevstupovaly. Rovněž navštívily některé provozovny, kde se zajímaly o průběh praktické výuky. Na pracovištích odborného výcviku sledovaly pracovní i výukový proces našich žáků a jejich odborných učitelů.