Zahrada pro všechny

SŠSSProjekty a zahraniční stáže

Střední škola společného stravování získala neinvestiční příspěvek pro environmentální výchovu a vzdělání z rozpočtu MSK. Projekt, který bude díky tomuto příspěvku realizovat, nese název ZAHRADA PRO VŠECHNY.

Projekt Zahrada pro všechny se zabývá prostorem na školním pozemku, který se nachází v těsné blízkosti veřejného parkoviště a následné sídlištní zástavby. Záměrem projektu je úprava tohoto místa tak, aby byl využitelný jeho potenciál ke sportovním, vzdělávacím i relaxačním činnostem a rovněž přispíval k ozelenění dané lokality, zvýšil druhovou biodiverzitu území a měl pozitivní vliv k řešení klimatických změn.

Aktivity projektu:

  1.  Výroba nápojových misek pro ptáky – žáci v hodině ZPV vyrobí tzv. pítka ze samotvrdnoucí hmoty a starších květináčů.
  2.  Výroba hmyzích hotelů – žáci doplní v hodinách ZPV konstrukce na hmyzí hotely přírodninami.
  3.  Luční pás – příprava a osetí záhonu pro luční pás
  4.  Výběr keřů a stromů – žáci v hodinách ZPV vyberou vhodné druhy rostlin pro vytvoření keřového i stromového patra.
  5.  Výsadba keřů a stromů – zasazení vybraných druhů do připravených záhonů.
  6.  Péče o zasazené rostliny – žáci v hodinách ZPV spolu s pracovníky údržby zajistí prvotní péči zasazeným rostlinám.

Žáci 3. ročníku oboru Kuchař (K3) v rámci projektu Zahrada pro všechny koncem února vyráběli pítka pro ptáky ze samotvrdnoucí hmoty, která budou ještě ošetřena nátěrem, aby odolávala vlivům počasí. Pítka budou umístěna v areálu školy v zahradě, jejíž výsadba se zrealizuje v průběhu 2. pololetí školního roku 2023/2024.