Zeleň kolem nás

SŠSSProjekty a zahraniční stáže

72 hodin

„Pomáhám, protože chci“ je letošní heslo pro projekt 72 hodin – pro lidi, přírodu a místo, kde žiješ. Hlavním cílem je výsadba dalších keřů, které přispějí nejen k ozelenění blízkého okolí školy a městské zástavby, ale rovněž zvýší druhovou biodiverzitu území. Žáci ze 7 tříd učebních i studijních oborů během tří říjnových dnů zasadili celkem 12 keřů. Byly realizovány i další aktivity

  • úprava a péče o zeleň u budovy školy,
  • vyplevelení záhonů okrasných rostlin a bylinkové zahrádky,
  • úklid areálu školy a blízkého okolí od odpadků,
  • vyčištění chodníků a cest v areálu od plevele a mechu,
  • sbírka suchého pečiva pro farmu Duběnka.