Silový boj na Krakovské

SŠSSSportovní aktivity

4boj

Pro žáky SŠ města Ostravy se 14. 2. 2024 uskutečnil městský přebor města Ostravy skupiny „C“ – silový čtyřboj. Zúčastnilo se celkem 9 družstev z 5 škol, 5 v chlapecké kategorii a 4 v dívčí kategorii. Soutěžící se utkali v následujících silových disciplínách – hoši v tlaku s činkou, trojskoku, shybech, svisech, dívky ve šplhu, trojskoku, hodu plným míčem a v disciplíně sedy-lehy. Soutěžilo se o umístění jak v družstvech, tak v jednotlivcích, i o postup do okresního kola:

Hoši:

  1. místo – SŠ stavební a dřevozpracující
  2. místo – SŠ technická a dopravní
  3. místo – SŠ elektrotechnická
  4. místo – SŠ společného stravování

Dívky:

  1. místo – SŠ prof. Zdeňka Matějčka
  2. místo – SŠ společného stravování
  3. místo – SŠ prof. Zdeňka Matějčka

V jednotlivcích se na 2. místě za naši školu umístila Pavlína Kratošová ze třídy HRP1 a celkově dívky postupují do okresního kola, které se koná 19. 2. 2024 v Ostravě.