Číšník, Servírka (Kód 65-99-H/02)


Úplnou profesní kvalifikaci Číšník, Servírka lze složit po předložení osvědčení o získání následujících profesních kvalifikací:

 • Složitá obsluha hostů (kód 65-008-H) 

Úplná profesní kvalifikace Číšník, Servírka je dále rozvíjena profesními kvalifikacemi:

 • Barman (kód 65-009-H)
 • Sommelier (kód 65-010-H)

Kuchař (Kód 65-99-H/01)


Úplnou profesní kvalifikaci Kuchař lze složit po předložení osvědčení o získání následujících profesních kvalifikací

 • Příprava teplých pokrmů (kód 65-001-H)
 • Příprava pokrmů studené kuchyně (kód 65-002-H)
 • Příprava minutek (kód 65-004-H)

Kuchař – Číšník (Kód 65-51-H/01)


Závěrečnou zkoušku z oboru Kuchař-Číšník lze složit po předložení osvědčení o získání následujících profesních kvalifikací

 • Příprava teplých pokrmů (kód 65-001-H)
 • Příprava pokrmů studené kuchyně (kód 65-002-H)
 • Příprava minutek (kód 65-004-H) nebo
 • Složitá obsluha hostů (kód 65-008-H)

Cukrář (Kód 29-54-H/01)


Úplnou profesní kvalifikaci Cukrář lze složit po předložení osvědčení o získání následujících profesních kvalifikací:

 • Výroba zákusků a dortů (kód 29-007-H)
 • Výroba jemného pečiva (kód 29-002-H)
 • Výroba restauračních moučníků (kód 29-012-H)

Přihlášky ke stažení

Přihlášky posílejte na adriana.toskova@ssss.cz

Kdo se může ke zkoušce přihlásit?

O zkoušku se může ucházet osoba starší 18 let s minimálně základním vzděláním nebo i osoba starší 16 let, ale jen v případě, že je účastníkem rekvalifikace.

Vyplňte přihlášku, kterou najdete níže na této stránce a odešlete na adresu SŠSS. Do 21 dnů od doručení dostanete odpověď – pozvánku ke zkoušce (termín zkoušky a úhrada bude s vámi konzultována)

Přihlášky posílejte na adriana.toskova@ssss.cz

Kolik se platí za složení zkoušky?

Cenu se dozvíte při sjednávání zkoušky, přihlíží se ke skutečnosti kolik osob koná zkoušku najednou, jak je zkouška materiálově a energeticky náročná atd. Cena se pohybuje v rozmezí 2000 – 4700 Kč. Stanovená částka musí být uhrazena na účet AO – tj. SŠSS nejpozději do 7 dnů před konáním zkoušky.

Jak se realizují zkoušky?

Zkouška probíhá podle hodnotícího standardu profesní kvalifikace, která stanovuje:

 • formu zkoušky (písemná, ústní, praktická nebo kombinovaná)
 • zda má být zkouška konána před zkušební komisí nebo jednou autorizovanou osobou (AO) nebo jejím zástupcem
 • dobu přípravy a realizaci zkoušky
 • výši úhrady, která se odvíjí od § 6 vyhl. 208/2007 Sb. (na výši úhrady se dohodne autorizovaná osoba s uchazečem)

Obsah zkoušky, doba trvání a vybavení na zkoušku

Všechny odpovědi na tyto a jiné otázky naleznete na stránkách  http://www.narodnikvalifikace.cz/

 • ze skupiny oborů vyhledejte pro kuchaře a číšníka gastronomie,hotelnictví a turismus
 • pro cukráře: potravinářství a potravinářská chemie
 •  U přípravy teplých pokrmů vyhledej kvalifikační a hodnotící standard – tedy to, co budete muset znát, umět  a také prakticky předvést a také to, jak za předvedení činnosti budete hodnoceni