Farma Duběnka

SŠSSZprávy

farma duběnka

Z navrhovaných projektových záměrů si žáci 2. ročníku oboru Kuchař společným hlasováním vybrali pomoc zvířatům na farmě. Třídní učitelka Ing. Mgr. Kateřina Salamonová, učitelka ZPV a koordinátorka EVVO, zorganizovala setkání s majitelkou farmy Duběnka https://farmadubenka.cz/, p. Jolanou Pravdovou. Žáci se seznámili s provozem farmy, přinesli mrkev, jablka i suché pečivo a domluvili se na aktivitách realizace projektu. Bude složen ze tří částí.

  1. Žáci upečou perníky, které s propagačními letáčky roznesou po školkách, domech dětí a mládeže a domovech seniorů s informací o možnosti navštívení farmy.
  2. Ve škole bude realizován sběr suchého pečiva určeného pro zvířata.
  3. Žáci se zapojí do pomocných prací na farmě.