Udržíme život

SŠSSinfo

X – tero obce – Strategický rámec 2030 V X-teru obce jsme pracovali s šesti oblastmi, které jsou upraveny dle ... >>

Face to face

SŠSSinfo

adaptační aktivity
Ve školním roce 2022/2023 probíhá na naší škole celoroční projekt s názvem Face to face. Na projekt jsme získali dotaci ... >>

Vyhlášení voleb do školské rady

SŠSSinfo

ZMĚNA TERMÍNU DOPLŇKOVÝCH VOLEB ČLENŮ DO ŠKOLSKÉ RADY Ředitelka Střední školy společného stravování, Ostrava–Hrabůvka, příspěvková organizace svolává v souladu s ... >>

EUROPASS

SŠSSinfo

Co je Dodatek k osvědčení? Každý, kdo absolvoval střední školu v České republice, může získat Dodatek k osvědčení. Je to dokument, ... >>

Stáž v Irsku

SŠSSinfo

irsko
Chceš se vyjet na 3-měsíční pracovní stáž (září – listopad 2021) do irského Dublinu v rámci Erasmus+? Kontaktuj co nejdříve ... >>