Doučování žáků školy

SŠSSProjekty a zahraniční stáže

doučování

Národní plán doučování je dlouhodobý doplňkový vzdělávací program, jehož cílem je pomoci zmírnit negativní dopady výpadku prezenční výuky v důsledku pandemie COVID-19.

Doučování je pro žáky zcela zdarma, je plně hrazeno státem z prostředků fondu Evropské unie zvaného Next Generation EU.

Doučování je organizováno tak, aby byl co nejvíce uplatněn individuální přístup k jednotlivým žákům. Probíhá v malých skupinkách nebo individuálně.

Program původně vznikl, aby pomohl dohnat mezery v učivu žákům, kteří se zapojovali do distanční výuky způsobené pandemií covid-19 jen stěží, problematicky. Nyní se však mohou zapojit takřka všichni žáci.