Nové závěrečné zkoušky


Nová forma zkoušek, která je na všech školách stejně náročná a srovnatelná.
Zaměstnavatelé tak mají větší důvěru k výučnímu listu.

Obory vzdělání Kuchař, Číšník, Kuchař-číšník a Cukrář jsou od roku 2007 zapojeny do projektu „Kvalita I – Nová závěrečná zkouška“. Obor vzdělání Kuchařské práce je zapojen do projektu od roku 2011. V rámci tohoto projektu vybrané školy, zaměstnavatelé a pracovníci Národního ústavu odborného vzdělávání tvoří a zkouší v praxi jednotné zadání závěrečných zkoušek pro tříleté obory s výučním listem.

Tento projekt je financován Evropskou unií a státním rozpočtem České republiky, řídí ho Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, metodicky ho vede Národní ústav odborného vzdělávání. Závěrečná zkouška na naší škole se uskutečňuje podle platné legislativy na základě pokynů připravených Národním ústavem odborného vzdělávání.

Termíny závěrečných zkoušek pro rok 2016/2017


Losování témat samostatné odborné práce 2. a 6. února 2016
Odevzdání samostatné odborné práce 28. dubna 2017
Písemná část závěrečné zkoušky 1. června 2017
Praktická část závěrečné zkoušky 2.—15. června 2017
Ústní část závěrečné zkoušky 22.—23. června 2017
Slavnostní předávání výučních listů 27. června 2017 v 10 hodin

Materiály a pokyny k závěrečným zkouškám