Škola pro udržitelný život

SŠSSProjekty a zahraniční stáže

park národních stromů

Naše škola se zapojila do programu Škola pro udržitelný život ve spolupráci se Střediskem ekologické výchovy SEVER Horní Maršov, o.p.s. a s finanční podporou programu Evropské unie Erasmus+.

Během celoročního projektu PROSTOR M se zapojená třída K2 bude zabývat tématem udržitelnosti a hledat možnosti, jak mohou mladí lidé přispět v této oblasti k rozvoji obce. Výběr a realizace konkrétního opatření se bude dít ve spolupráci s místní samosprávou a komunitou.

Pro více informací: www.skolaprozivot.cz