Škola pro udržitelný život

SŠSSProjekty a zahraniční stáže

kuchaři přemýšlí o městě

Naše škola se zapojila do programu Škola pro udržitelný život ve spolupráci se Střediskem ekologické výchovy SEVER Horní Maršov, o.p.s. a s finanční podporou programu Evropské unie Erasmus+.

Během celoročního projektu PROSTOR M se zapojená třída K2 bude zabývat tématem udržitelnosti a hledat možnosti, jak mohou mladí lidé přispět v této oblasti k rozvoji obce. Výběr a realizace konkrétního opatření se bude dít ve spolupráci s místní samosprávou a komunitou.

Pro více informací: www.skolaprozivot.cz

Kuchaři přemýšlí o městě

Žáci 2. ročníku oboru Kuchař se za doprovodu Mgr. Ing. K. Salamonové zúčastnili 1. 12. 2022 výukového programu Stavíme město v Dolní oblasti Vítkovic. Program patří do projektu Škola pro udržitelný život. Žáci si v roli architektů vyzkoušeli – po proškolení o významu jednotlivých staveb a krajinných prvků – ideální město navrhnout a vyprojektovat. Společně diskutovali, navrhovali různá řešení a přicházeli s nápady, jak jej vytvořit. Své návrhy museli mezi sebou obhájit.

Pilíře udržitelného rozvoje

Žáci třídy K2 pokračují v aktivitách projektu Školy pro udržitelný život.

Ve třech skupinách zpracovávali problematiku udržitelnosti. Z jakých pohledů je potřeba hodnotit záměr lidských činností? Jaké dopady je potřeba posuzovat? Jednotlivé skupiny pracovaly s oblastmi environmentální, sociální a ekonomickou. Se svými závěry pak seznamovali ostatní spolužáky.