Krakovská vařila Francouzům

SŠSSAkce školy

Česká ambasáda v Paříži. Krakovská vše zajistila. Ve čtvrtek 26. října 2017 uspořádalo velvyslanectví recepci ke státnímu svátku, které se zúčastnili ... >>

Hurá do života!

SŠSSAkce školy

PRAKTICKÉ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠKY Ostrava, 2.—6. června 2017 – Žáky posledních ročníků učebních oborů denního i dálkového studia čeká v měsíci … >>